IDF and Lions Logos

Test för att förhindra

Känn till din risk för diabetes typ 2

Internationella diabetesfederationen (IDF) uppskattar att så många som 212 miljoner människor, eller hälften av dem som för närvarande lever med diabetes, inte har fått diagnosen. De flesta av dem har diabetes typ 2.

IDF har skapat en riskbedömning om diabetes, vilken har som mål att förutsäga en persons risk att utveckla diabetes typ 2 inom de närmaste tio åren. Testet baseras på den finska diabetesriskberäkningen (FINDRISC) som har utvecklats och utformats av adjungerad professor Jaana Lindström och professor Jaakko Tuomilehto från det nationella institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, Finland.

Testet tar bara några minuter att besvara. Det är ett snabbt, enkelt och konfidentiellt sätt att ta reda på din risk att utveckla diabetes typ 2.

Testet är också tillgängligt på följande språk

Start the test

1 Ålder

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Age
Fråga 1 av 8

2 Kroppsviktsindex (BMI)

BMI-kalkylator

 • Mitt BMI är

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Body-mass index
BMI-index används för att bedöma om en person är av normalvikt eller ej. Detta index beräknas genom att dividera kroppsvikten (kg) med kvadraten av längden (m). Exempel: Om din längd är 165 cm och din vikt är 70 kg, är ditt BMI 70/(1,65 x 1,65), eller 25,7.
Fråga 2 av 8

3 Midjans omkrets
mäts under revbenen
(oftast i höjd med naveln)

 • Män

 • Vänligen välj ett svar
 • Kvinnor

Value:
Waistline
Fråga 3 av 8

4 Är du vanligen fysiskt aktiv dagligen under minst 30 minuter på jobbet och/eller på fritiden?(Inklusive normala dagliga aktiviteter)

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Activity
Fråga 4 av 8

5Hur ofta äter du grönsaker, frukt eller bär?

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Fruit and vegetables
Fråga 5 av 8

6Har du någon gång tagit medicin regelbundet på grund av högt blodtryck?

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Blood pressure
Fråga 6 av 8

7Har du någon gång blivit diagnostiserad med hög blodsockerhalt?(t.ex. vid hälsoundersökning, sjukdom, graviditet)

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Blood glucose
Fråga 7 av 8

8Har du, någon i din närmaste familj eller annan släkting blivit diagnostiserad med diabetes?(typ 1 eller typ 2)

 • Vänligen välj ett svar
Value:
Activity
Fråga 8 av 8

0 - Låg

DET UPPSKATTAS ATT 1 AV 25 UTVECKLAR SJUKDOMEN

Du kan inte göra något åt din ålder eller genetiska arv. Andra faktorer som kan leda till diabetes typ 2, såsom övervikt, bukfetma, stillasittande, matvanor och rökning, är helt upp till dig. Dina val av livsstil kan förhindra diabetes typ 2 eller i alla fall skjuta upp dess förekomst till en mycket högre ålder.

Om det förekommer diabetes i släkten bör du vara noga med att inte öka din vikt under årens lopp. Bukfetma ökar risken för diabetes typ 2 samtidigt som måttlig fysisk aktivitet minskar risken. Du bör även vara uppmärksam på vad du äter. Ät gärna fiberrik mat och grönsaker varje dag. Undvik fett som skapar bukfetma och ät istället mer vegetabiliskt fett.

0 - Något förhöjd

DET UPPSKATTAS ATT 1 AV 25 UTVECKLAR SJUKDOMEN

Du kan inte göra något åt din ålder eller genetiska arv. Andra faktorer som kan leda till diabetes typ 2, såsom övervikt, bukfetma, stillasittande, matvanor och rökning, är helt upp till dig. Dina val av livsstil kan förhindra diabetes typ 2 eller i alla fall skjuta upp dess förekomst till en mycket högre ålder.

Om det förekommer diabetes i släkten bör du vara noga med att inte öka din vikt under årens lopp. Bukfetma ökar risken för diabetes typ 2 samtidigt som måttlig fysisk aktivitet minskar risken. Du bör även vara uppmärksam på vad du äter. Ät gärna fiberrik mat och grönsaker varje dag. Undvik fett som skapar bukfetma och ät istället mer vegetabiliskt fett.

0 - Måttlig

DET UPPSKATTAS ATT 1 AV 6 UTVECKLAR SJUKDOMEN

Tidiga steg av diabetes typ 2 orsakar sällan några symptom. Goda råd är att verkligen fundera över din fysiska aktivitet och dina matvanor samt vara uppmärksam på din vikt, för att kunna förhindra diabetes. Vänligen kontakta en sjuksköterska eller läkare, för ytterligare vägledning och tester.

Du kan inte göra något åt din ålder eller genetiska arv. Andra faktorer som kan leda till diabetes typ 2, såsom övervikt, bukfetma, stillasittande, matvanor och rökning, är helt upp till dig. Dina val av livsstil kan förhindra diabetes typ 2 eller i alla fall skjuta upp dess förekomst till en mycket högre ålder.

0 - Hög

DET UPPSKATTAS ATT 1 AV 3 UTVECKLAR SJUKDOMEN

Du bör testa din blodsockernivå (både fastande värde samt värde efter en dos socker eller en måltid), för att fastställa om du har diabetes utan symptom.

Tidiga steg av diabetes typ 2 orsakar sällan några symptom. Goda råd är att verkligen fundera över din fysiska aktivitet och dina matvanor samt vara uppmärksam på din vikt, för att kunna förhindra diabetes. Vänligen kontakta en sjuksköterska eller läkare, för ytterligare vägledning och tester.

0 - Mycket hög

DET UPPSKATTAS ATT 1 AV 2 UTVECKLAR SJUKDOMEN

Du bör testa din blodsockernivå (både fastande värde samt värde efter en dos socker eller en måltid), för att fastställa om du har diabetes utan symptom.

Tidiga steg av diabetes typ 2 orsakar sällan några symptom. Goda råd är att verkligen fundera över din fysiska aktivitet och dina matvanor samt vara uppmärksam på din vikt, för att kunna förhindra diabetes. Vänligen kontakta en sjuksköterska eller läkare, för ytterligare vägledning och tester.