Diabetul, un inamic periculos!
813 events in 113 countries

Diabetul, un inamic periculos!

Activity in Schools Start Date: November 14, 2022
End Date: November 18, 2022
Location: Bucharest, Bucharest, Romania

Proiectul “Școala-START pentru sănătate” are ca scop promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi.

Educaţia pentru combaterea diabetului la nivelul şcolii și societății reprezintă una din principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale prevenirii apariției diabetului şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. Activităţile din cadrul acestui proiect dau posibilitatea elevilor Școli Postliceale ”ATLAS” să realizeze o campanie de constientizare a cauzelor si consecințelor bolii diabetice asupra societății noastre.

Prin desfăşurarea activităţilor din cadrul acestui proiect, şcoala poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea acestor cunoştinţe de educaţie pentru sănătatea comunității locale și are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui mare număr de persoane.

Organizer: Liceul Teoretic Atlas

Event Email: secretariat@scoalaatlas.ro
Event website: www.scoalaatlas.ro

Share: